Szanujemy Twoje prawo do prywatności i w związku z tym chcemy Cię poinformować w jaki sposób

zabezpieczamy Twoje dane oraz jak je gromadzimy i przechowujemy, a także jakie prawa Tobie

przysługują.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i

przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem https://www.sklep.verashape.com

wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Sklepu z największą

starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony

prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu, że udostępnione dane będą

właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Verashape Sp. z o.o. Sp. k., wpisaną do

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS: 0000656645, NIP 8133734604, REGON

366213347.

Jakie dane gromadzimy?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dlatego też podczas korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich

danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza

zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: imię, nazwisko (ewentualnie dla firm: nazwa

firmy, NIP), adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie powyższych

danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie oraz obsługi i realizacji

złożonego przez Ciebie zamówienia. Pamiętaj, że nie musisz zakładać konta w Sklepie, żeby złożyć

zamówienie, jednak także wtedy podanie powyższych danych będzie konieczne do jego realizacji.

Twoje dane możemy również przetwarzać, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub

listownie.

W naszym Sklepie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych,

które służą do przeglądania sieci Internet oraz zapamiętywania specyficznych przeglądanych na

używanym urządzeniu (smartfon, czy komputer). Dane te są wykorzystywanie w celu umożliwienia

identyfikacji Ciebie przy usługach takich jak zakupy w sklepie czy utrzymanie danej sesji jeżeli

uważasz, że nie chcesz się zbyt często logować na założone w Sklepie konto. Pliki cookies są

wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści

dostępnych w Sklepie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również

dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie

osoby. Więcej o plikach cookie w Polityce Cookies poniżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta lub przy złożeniu zamówienia przetwarzane są

przez nas w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą jak i w celu

wykonania tak zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o

Ochronie Danych Osobowych (dalej również jako „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest tutaj

właśnie niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.

Jesteśmy też zobowiązani do przetwarzania Twoich danych na podstawie przepisów prawa

(wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

c RODO.

Podstawą przetwarzania danych są także cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (czyli naszych partnerów – odbiorców danych, o

których piszemy niżej), ), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa przetwarzania danych

dotyczy przypadków, gdy potrzebujemy sprawdzić bezpieczeństwo Twoich danych, a także w celach:

a) analitycznych (tj. doboru usług do Twoich potrzeb Klientów; optymalizacji produktów na podstawie

Twojego zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie

przebiegu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i

określania jakości naszej obsługi).

b) archiwalnych dla zabezpieczenia informacji,

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d) oferowania Tobie produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod

kątem Twoich potrzeb (patrz Polityka Cookies)

e) w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami

współpracujących (np. w formie kuponów rabatowych) w zakresie określonym przeprowadzoną i

udokumentowaną analizą tak uzasadnionego interesu.

Twoje dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzane będą

wyłącznie w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Zgoda może być przez Ciebie wyrażona poprzez wypełnienie formularza na otrzymywanie od Nas

informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola

przy złożeniu zamówienia (zgoda na wypełnienie ankiety wraz z opinią o transakcji). Wyrażona przez

Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez uszczerbku dla realizacji zamówień ani

bez naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Pamiętaj, że dane osobowe podane przez Ciebie umożliwiają nam prawidłowo zrealizować złożone

przez Ciebie zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować się z Tobą drogą emailową

lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zapytania, ustalania

Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i

marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.

Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego

Obszaru Gospodarczego.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z prowadzeniem Sklepu online mogą być przetwarzane w

sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec

Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Uspokajamy i informujemy, że na potrzeby profilowania:

a) nie wykorzystujemy danych szczególnie chronionych (takimi danymi są np. dane o stanie zdrowia

lub np. o poglądach politycznych)

b) przetwarzamy te dane, które zostały przez nas pseudonimizowane lub odpowiednio grupowane

(czyli w sposób uniemożliwiający określenie tożsamości konkretnej osoby),

c) używamy typowych danych takich jak: adres e-mail, IP, pliki cookie (zwłaszcza, gdy nie możemy

skutecznie wykorzystać danych pseudonimizowanych lub odpowiednio grupowanych) – patrz również

Polityka Cookie.

Profilowanie może być dla nas konieczne dla prowadzenia analizy lub prognozy osobistych preferencji

oraz zainteresowań osób korzystających z naszego Sklepu lub produktów lub usług i dopasowywania

treści znajdujących się w naszym Sklepie lub produktach do tych preferencji. Dzięki temu możesz

widzieć na naszej stronie sugestie dotyczące podobnych produktów lub takich, które kupili inni

użytkownicy Sklepu. Profilujemy także w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty

marketingowej do preferencji naszych Użytkowników. Zbieramy również informacje o korzystaniu ze

Sklepu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Sklepu. Tak

zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie możemy analizować

sprawność Sklepu, jego bezpieczeństwo, diagnozować potencjalne problemy w zakresie naruszenia

danych osobowych i znajdywać rozwiązania. Takie dane są dla nas również danymi statystycznymi o

osobach odwiedzających nasz Sklep (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować

naszą ofertę.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie Zaufanym odbiorcom, czyli podmiotom dzięki którym

możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć Twoje zamówienie. Do kategorii naszych zaufanych

odbiorców należą: usługi magazynowania, usługi księgowe, usługi kurierskie i dostaw, usługi i serwis

IT. Zaufani odbiorcy są zobligowani przez Administratora danych do przestrzegania przepisów o

ochronie danych osobowych. Gdy jest to niezbędne Administrator zawiera z również odrębne umowy

powierzenia danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu

przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. W przypadku natomiast, gdy żaden przepis prawa nie

będzie na nas nakładał innych obowiązków lub nie będzie to wynikało konkretnie z zapisów umowy

maksymalnie dane przechowywane będą 10 lat.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych

produktów i usług do czasu, aż do czasu gdy zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym

celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami

ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Pamiętaj, że w każdej chwili masz dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie się

loginem i hasłem w Sklepie. Jeśli zapomnisz hasło do logowania możesz skorzystać ze specjalnej opcji

„Przypomnij hasło”, gdzie prosimy o wprowadzenie adresu e-mail, z którego korzystasz w naszym

Sklepie. Na podany adres odeślemy Ci hasło zastępcze.

Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać ich

usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, gdy uznasz, że mamy nieprawidłowe

dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Możesz nie zgodzić się także w ten sposób żebyśmy Twoje

dane usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas

wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw marketingowy: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu

prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy

przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich

danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni.

Wskaż nam wtedy Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas

przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że

wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw

lub Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się

do odczytu maszynowego (np. format *.csf, *.xls) dane osobowe Ciebie dotyczące, które mamy w

związku z zawarciem umowy lub uzyskaniem od Ciebie zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych

danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które

przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać ani na realizację

umowy, ani na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed cofnięciem zgody.

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, skontaktuj się z nami. Możesz też

złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego

organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisząc pod adres sklep@verashape.com, albo

zadzwoń pod numer: +48 17 853 00 62.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich praw będziemy musieli upewnić się, że Ty to właśnie Ty, czyli

odpowiednio Cię zidentyfikować.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne,organizacyjne i fizyczne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo

Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową

utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i

przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków

bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Zastosowane przez Administratora środki są odpowiednie w stosunku do ryzyk przetwarzania

danych i mają na celu maksymalną ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym

zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu,

wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.

Zaufane podmioty, które przetwarzają dane osobowe na wyraźne zlecenie Administratora

mogą przetwarzać je jedynie wtedy, gdy w stosownej umowie zobowiążą się do

respektowania wymaganych środków bezpieczeństwa i zapewnienia poufności.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Sklepu.

Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Sklep jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego

Sklepu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców

dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki,

animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści

stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Sklepie wyłącznie w

zakresie użytku osobistego, polegającego na przeglądaniu proponowanych przez Sklep treści.

Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych

treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego

podmiotu, jest surowo zabronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zmiany w polityce prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji,

gdy będzie to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organów

odpowiedzialnych za nadzór. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w

przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej

wpływać będzie na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub

podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. Poinformujemy Cię o każdej zmianie

polityki prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Verashape Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wyspiańskiego 27A, 35-111 Rzeszów

Tel. +48178530062

E-mail: sklep@verashape.com

Ostatnia zmiana dokumentu: 5 maja 2020

Pliki Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę na

komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są

zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzasz Sklep. Następnie, podczas każdej

kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Sklepu, z którego zostały pobrane lub do innego, który

rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy

ponownej wizycie w Sklepie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe,

dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale

odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się

rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu, zapisanych

plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja

odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z

serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki

internetowej. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności

Sklepu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Sklepu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

- świadczenia usług;

- dostosowania zawartości Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron

internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio

wyświetlić Sklep, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Sklepu, co

umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

- prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz

Twojego miejsca zamieszkania;

- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu

wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

stałe - są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w

parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Pliki cookies, a przede wszystkim stałe cookies, nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię,

nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu

indywidualnego profilu aktywności klienta.

Ze względu na cel w ramach Sklepu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z

wszystkich funkcji Sklepu.

pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Sklepu przez

użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie

zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Sklepu;

pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle)

dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do

indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do

zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony

internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności

użytkowników na innych witrynach;

pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom

użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść

reklamy do zainteresowań użytkownika;

pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne

zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności dla potrzeb

reklamowych i statystycznych.

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Sklepu mogą być

wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich

plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego

urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień

Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej

bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Pozostałe przeglądarki: sekcja “pomoc” danej przeglądarki. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki

cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że

będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych

plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce

internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane

kontaktowe podawane są w Sklepie z wyjątkiem tych.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Sklepie zastrzegamy, iż nie

możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i

stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o

zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.